Niet Murdoch maar de lezers zijn schuldig aan het Britse afluisterschandaal