Voorzitter van de VNG Jorritsma over het bestuursakkoord