Grote ketens als H&M ontkomen ook niet aan prijsverhogingen