Deel 4: Huuraftrek is geen oplossing voor de problemen op de woningmarkt