De Hond: "Wat heb je dagelijks te maken met politieke besluiten?"