"De partijen die het Energieakkoord hebben afgesproken willen dat die doelstellingen worden gehaald."