"De sport heeft sinds enige tijd overal hetzelfde tuchtrechtreglement."