Het nederzettingenbeleid leidt tot steeds kleinere mogelijkheden om de tweestatenoplossing tot stand te brengen.'