Tjibbe Joustra, voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid