'Albanië werd nog genoemd als land waarmee Groot-Brittannië een nieuwe handelszone wil beginnen.'