'Zzp'ers worden veel meer als een probleem gezien dan als een kans.'