Rechtbankverslaggeefster Marjan Buring vanuit de rechtbank.