5 juli | Derivaten, Franse veiligheidsdiensten, actieve aandeelhouders