Sweder van Wijnbergen, hoogleraar Economie Universiteit van Amsterdam