In de psychologie noemen we dat 'sociale vergelijking'