'Je moet differentiëren, specialiseren en kleinschaliger werken'