14 juli | Tientallen schoten gelost tijdens Facebook livestream