'We gaan in gesprek met het ministerie, de staatssecretaris en de inspectie’