'Bouwsector is met name gevoelig voor conjunctuur'