'Er doet een te verwaarlozen groepje mee aan de acties.'