Daniela Rosch, een van de opstellers van het Oxfam-rapport