'The shit hits the fan. Dan gaan alle pinautomaten op zwart.'