'Het gaat om investeringen in innovatieve krachten.'