Zorgen over wet-DBA zijn niet terecht, zegt Wiebes