Meer aandacht voor de persoonlijke situatie van de patiënt.