'Een werkgever is verplicht te zorgen voor veilige en gezonde werkplek'