'Het Allard Pierson museum zit in een niet te benijden positie'