Meurs: 'werkgever en werknemer staan altijd in een gezagsrelatie tot elkaar'