Dijksma: 'De verschillen tussen laboratorium en praktijk zijn te hoog.'