'Alle lidstaten moeten aan dezelfde normen voldoen'