'We hebben geen behoefte aan meer 'verfransing' bij KLM'