'Geen land verschilt zo van elkaar als Nederland en België'