'Met name de start, daar zal Rosberg nachtmerries van hebben'