'De verkoop gaat goed, wij maken maatwerkschanieren'