'Ze kunnen bang zijn voor een op handen zijnde inval van de politie'