'Het geeft erg veel druk op de mensen die in West-Aleppo zitten'