'De houding van autochtone Nederlanders is zeker niet negatiever'