Slagt: 'Dat moet het bestuur van het pensioenfonds nog bepalen'