'Bevolkingsgroepen moeten samenwerken anders blijft stabiliteit onder druk staan'