'Tot nu toe zijn de Chinezen nog niet zo ver van de aarde af geweest'