29 december | Gutami, Royal Haskoning en Beursdebat