Kandidatenlijst nauwelijks afspiegeling van samenleving