'Het gaat om gedragsverandering, dat is altijd moeilijk'