'Een belangrijke rol speelt waar je lithium kunt vinden'