'Het is altijd zo dat de Syrië-gezant alleen bij de plenaire zitting zit'