23 januari | Volkert van der G., ijsdikte en opvoeden