'Met name in de bossen rond dat dorp liggen nog veel wrakstukken'