Bert van Steeg, secretaris van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel: 'De lijst heeft een afschrikwekkende werking op potentieel crimineel winkelpersoneel'