'Met name de afgelopen 10 jaar is er een duidelijke groei geweest'