Ans Merens, onderzoeker bij het Sociaal Cultureel Planbureau